TERAPIA PEDAGOGICZNA


03-12-2020

Terapia pedagogiczna nr 6

Propozycja dla uczniów SPS i SPP

Zadanie 1

Z rozsypanych sylab ułóż wyrazy, a następnie zapisz je do zeszytu.

1. szek          brzu

2. cie          pi

3. kar          da          ko

4. sto          cia

5. wa          cje          ka

6. sol          pa          ra

7. ra          pi          ci

8. pło          cie

9. ga        pa          pu

10. nek          ra           po

11. cian        bo

Zadanie 2

Obrazek przedstawia wilka z owcami. Ile owiec widzisz na obrazku?

 

Propozycja dla uczniów Szkoły Branżowej, Liceum i Technikum

Zadanie 1

Dwa z poniższych zdjęć są identyczne. Z pozostałych czterech każdy obrazek posiada jakiś błąd. Znajdź owe dwa identyczne zdjęcia. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

Zadanie 2

Połącz w pary wyrazy o podobnym znaczeniu zwane synonimami. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

1. ponadprzeciętny – …………………

2. niezbędny – …………………

3. nowoczesny – …………………

4. idealny – …………………

5. znakomity – …………………

6. upragniony – …………………

wyjątkowy, świetny, najlepszy, najnowszy, wymarzony, konieczny

Opracowanie: Dorota Brożek, Elżbieta Nowak, Sławomir Jabczyk


26-11-2020

Terapia pedagogiczna nr 5

Propozycja dla młodszych

Zadania 1.
Połącz linią takie same obrazki.

Zadanie 2.
Połącz liną produkty przeznaczone do jedzenia z talerzem, a ubrania połącz z szafą.

 

 

 

Propozycja dla starszych

Zadanie 1

Zadanie 2

Przygotowali: Sławomir Jabczyk, Elżbieta Nowak


19-11-2020

Terapia pedagogiczna nr 4

Propozycja dla uczniów SPS i SPP

Zadanie

Czy potrafisz po konturach rozpoznać, co przedstawione zostało na poszczególnych obrazkach?  Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

Propozycja dla uczniów Szkoły Branżowej, Liceum i Technikum

Zadania

A/ Przyjrzyj się dokładnie poniższemu obrazkowi i odpowiedz na pytanie, które naczynie zostanie jako pierwsze napełnione wodą po brzegi? Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

B/

Napisz poprawnie w zeszycie poniższe zdania, które zostały zapisane wspak.

1/ .udorgo ogezsan z ytaiwk enkęip ąjots einozaw W

2/ .elytom eworolok ąjatal mełdórź daN

3/ .akeiwołzc imazsyzrawot imyzsratsjan i imyzsżilbjan ąs ysP

4/ .yretupmok enawozyrutainimz ot ynoftramS

5/ .ynwarps łatsozop jeżułdjan kaj yb, gzóm ćyzciwć yżelaN

 

Opracowanie: Dorota Brożek, Elżbieta Nowak, Sławomir Jabczyk


12-11-2020

Terapia pedagogiczna nr 3

Propozycja dla młodszych

Zadanie 1. Poprowadź nietoperza do dyni.

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. Zapamiętywanie szczegółów.

Jakie zabawki są na obrazku?                                                   Czy na zdjęciu jest wiaderko ?

Wymień jak najwięcej.

…………………………………………                                                         1. Tak

…………………………………………                                                         2. Nie

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

Jakiego koloru jest wiaderko?

1. Czerwone
2. Niebieskie
3. Zielone

Propozycja dla starszych

Zadanie 1. Na rysunku widzisz kwadraty. Policz je. Możesz pomóc sobie,  rysując kredką po liniach.

Zadanie 2. Podane wyrazy wpisz w puste pola diagramu. Każdy wyraz może wystąpić w kolumnie i w każdym rzędzie tylko raz.

habit
hak
   5
haftka
haft hajduk

 

 

Opracowanie:
Sławomir Jabczyk
Dorota Brożek
Elżbieta Nowak 


05-11-2020

Terapia pedagogiczna grupa 1 i 2 SPP oraz SPS

Terapia pedagogiczna grupy klas Szkoły Branżowej

Terapia pedagogiczna grupy klas Liceum i Technikum

1. Znajdź ukryte wyrazy:

Ksadplwzkopertazwofryzjerpolzulwtrezsapaportwasgłośswiugłaśnizplgłośnikgre

Owaddawosefaprezydenpapremiazenonzarbrpkcharewakepopiórodadekawapl

makwertdomzlenusufit2zerozwerklamkaerbuezdefebutwaokuklarytrekrestółzw

erklnrolanzdopogyklwteatrqwczekkeczurządptaaptakidespodeskaprogrambzno

8unszufladasercearsenałanwawłazzzlewper8cgracerocerazqwlplasnartywersalk

Aporaczekającpowstraukawkładnepzradiroirakioradiowopiratdonawtronjagkjab

Łkrowdramatfghpomaratopracakbalunapartnoswafgaretcdachjkiytrvbladowacz

kinotsafdermitawiertarlikrokod

 

2. Podkreśl pary cyfr które dają sumę 11

738476r352372859583625211645a54859104829430459484566294049572858

5865398563682646276610877468763528120103847564938f34451829193489

25758911329294r3523728595834885784747483984657561738839092365264

6231939482365264293948857664636329#7644678299878322132467899t887

766544644645353424552010384787854431747476352734858229294847295

83+625216/375485646363294g30459484736294110495738585865398653652

64627666487q746876383+62521165281201038475674362746392929348475

729583982292948472948268465755373882902991939482857665636948735

328573539862837646463632365864897508827064853974669397960305638

=83684765p11873i596048528864e852864[9609568y96700826465311939482

92365264+625216/378322132467

 

Dorota Brożek, Sławomir Jabczyk, Elżbieta Nowak


29-10-2020

Terapia pedagogiczna nr 1

Propozycja dla młodszych

Zadanie
Każdego dnia wielokrotnie posługujemy się czasem. Do określenia czasu używamy różnych jednostek.
Podane poniżej jednostki czasu dopasuj do jednostek podanych w tabelce. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

10 lat  –  1 tydzień  –  1 godzina  –  1 rok  –  100 lat  –  1 minuta  –  1 rok  –  1 dzień

60 sekund
60 minut
24 godziny
7 dni
52 tygodnie
365 dni
dekada
wiek

 

Propozycja dla starszych

Zadanie
Czy potrafisz uporządkować litery poprzestawiane w nazwach uczuć i emocji? Poprawne słowa zapisz w zeszycie.

1. U A G L ………………………………………………
2. T U K S E M ………………………………………………
3. Ć R O D A Ś       ………………………………………………
4. K Ó J O P S ………………………………………………
5. N I E R E P R Z E Ż A ………………………………………………
6. O M Ś Ł I Ć       ………………………………………………
7. E I U F A R O ………………………………………………
8. A Z O R D A ………………………………………………
9. O Z R O W A N I E Z C A R ………………………………………………
10. C H A R T S ………………………………………………
11. T E K C S Y A J C A ………………………………………………
12. R Z O Ć Z D A Ś ………………………………………………

Opracowanie: Dorota Brożek, Elżbieta Nowak, Sławomir Jabczyk

Zmień rozmiar czcionki
Contrast