TERAPIA PEDAGOGICZNA

 


18-06-2020

Terapia pedagogiczna nr 13

Propozycja dla młodszych

Zadanie 1

Z rozsypanych wyrazów ułóż zdania. Gotowe zdania zapisz do zeszytu.

 

kupiła   Ola   koszyk
  truskawek.   cały  

 

1/………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

w   Chłopcy   codziennie
  grają   piłkę.  

 

2/………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 lubi    czas.    spędzać
  sama   Kasia  

 

3/………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 na    burzę    przeżyli
  Marynarze   morzu.  

 

4/………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 w    szkole?    byłaś
  nie   Dlaczego  

 

5/………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 sukienkę    groszki.    w
  Marta   ma  

 

6/………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Propozycja dla starszych

Zadanie

Oto krótki test na skojarzenia. Który z czterech wyrazów pasuje do podanego? Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

Przykład:   pępek

kosmos, świat, ziemia, komos

…..pępek świata……

A/ wybory

szynka, kiełbasa, parówka, kaszanka

B/ cięcie

król, cesarz, sułtan, car

C/ cień

pokój, gabinet, studio, komnata

D/ wdowa

srebrnik, denar, talar, grosz

E/ kaczka

piekarz, stolarz, marynarz, dziennikarz

F/ kawał

ucho, nos, broda, usta

G/ łza

osioł, foka, krokodyl, lew

H/ dom

kura, gęś, kogut, kaczka

I/ list

żelazo, miedź, mosiądz, stal

J/ śpiew

orzeł, łabędź, sokół, bocian

K/ motyl

dłoń, kolano, brzuch, dłoń

L/ niedziela

rowerzysta, lekarz, kominiarz, kierowca

Opracowanie:
Pani Dorota Brożek,
Pani Elżbieta Nowak,
Pan Sławomir Jabczyk

 


18-06-2020

Terapia pedagogiczna nr 12

Propozycja dla młodszych

Zadanie 1

Znajdź pary wyrazów napisanych taką samą czcionką, a następnie zapisz je do zeszytu.

Przykład: lato – wakacje

Zadanie 2

Do podanych poniżej słów dopisz wyrazy z ramki, które różnią się od nich tylko jedną literą. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Przykład: dama – mama

dama ……………………….

mój ……………………….

swój ……………………….

wróg ……………………….

brama ……………………….

nóż ……………………….

córka ……………………….

zakaz ……………………….

pasek ……………………….

las ……………………….

 

bramka – górka – nakaz – bój – lis – próg – lasek – róż – mama – twój

 

Propozycja dla starszych

Zadanie 1

Od podanych przymiotników utwórz stopień wyższy i najwyższy oraz zapisz je do zeszytu.

trudny – ………….. –  …………..

dobry – ………….. –  …………..

prosty – ………….. –  …………..

mały – ………….. –  …………..

wyjątkowy – ………….. –  …………..

komfortowy – ………….. –  …………..

zły – ………….. –  …………..

ładny – ………….. –  …………..

krótki – ………….. –  …………..

duży – ………….. –  …………..

Zadanie 2

Do poniższych przymiotników dopisz ich antonimy, które znajdują w ramce. Pary zapisz do zeszytu.

naiwność – ……………..

bezczelność – ……………..

odwaga – ……………..

mądrość – ……………..

życzliwość – ……………..

lekkomyślność – ……………..

lenistwo – ……………..

chciwość – ……………..

głupota,    spryt,    pracowitość,    zazdrość,    hojność     tchórzostwo,    grzeczność,    rozwaga

Opracowanie: Pani Dorota Brożek, Pani Elżbieta Nowak, Pan Sławomir Jabczyk

 


10-06-2020

Terapia pedagogiczna nr 11

Propozycja dla młodszych

Zadanie

Jakie słowa kryją za poniższymi znakami? Aby to rozwiązać połącz znaki z odpowiednimi kolorami. Rozwiązania zapisz w zeszycie.

 

Propozycja dla starszych

Zadanie

Uzupełnij poniższy tekst brakującymi literami. Uzupełnione słowa zapisz do zeszytu.

 Wakacyjne plany

Co za pe! Dopadła mnie oroba i to w samym środku upalnego lata. Musz więc pyznać, że nie jestem szczeglnie  zawycony. Mało tego, uwaam się za głboko nieszczęśliwego męczyznę.

Wprawdzie nie jestem jeszcze obłonie  ory, ale mam wysoką gorączkę, mczący kaszel i uciąliwy katar. Do tego doodzi  rypa, potęny bl głowy, oglne osłabienie i spore rozdranienie. A wydawało się, że jestem taki zaartowany i adna  oroba mi niestraszna.

Najgorsze jest to, że mój wyjazd nad moe stanł nagle pod znakiem zapytania. Wymaony obz w ołobegu, na który czekam z niecierpliwością już smy miesiąc, być może odbędzie się beze mnie.

Mieliśmy plskać się wśrd fal, wygewać w słońcu i zwiedzać wojewtwo zachodniopomorskie.

Tymczasem od tygodnia leę w łku i czytam ksiąki. Przez pierwsze dni odświeałem ulubione lektury. Dobrze jest spotkać się znów ze znanymi boaterami literackimi. Potem zabrałem się za orrory i kryminały. Ale szczee odradzam ich czytanie nocą. Raz nawet zawaałem się, czy iść do toalety, bo wydawało mi się, że ktoś czya na mnie w ciemnościach. Zaowałem się wtedy jak okropny tch. Naprawdę się bałem. Dopiero pźniej zdałem sobie sprawę, że źrdło strau tkwiło we mnie.

Opracowanie: Pani Dorota Brożek, Pani Elżbieta Nowak, Pan Sławomir Jabczyk

 


03-06-2020

Terapia pedagogiczna nr 10

Propozycja dla młodszych

Zadanie

Podążaj wyznaczoną ścieżką, połącz litery znajdujące się na ścieżce i odczytaj ukryte hasła. Odkodowane hasła zapisz w zeszycie.

Propozycja dla starszych

Zadanie

Pamiętacie, że mamy siedem znaków systemu rzymskiego:

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

Połącz w pary liczby rzymskie i arabskie, a następnie zapisz je w zeszycie.

 

XXX 700
XV 524
LXX 400
CLXV 999
MMXX 969
XL 70
CD 30
DCCC 1975
DXXIV 1000
CMXCIX 90
CCC 165
M 15
XC 2020
DCC 300
CMLXIX 40
MCMLXXV 800
DCLXXI 671

Opracowanie:
Pani Dorota Brożek,
Pani Elżbieta Nowak,
Pan Sławomir Jabczyk

 


27-05-2020

Terapia pedagogiczna nr 9

Propozycja dla młodszych

Zadanie

Rozsypane wyrazy połącz ze sobą w pary w taki sposób, aby pasowały do siebie pod względem logicznym.

Przykład:  śnieg sanki

mydło sanki komputer tort
jajko książka niemowlę parasol
urodziny klawiatura las grzyby
nożyczki kura kierownica fryzjer
smoczek kwiat śnieg doniczka
deszcz brud kartki samochód

 

Propozycja dla starszych

 Zadanie

W zadaniu tym w roli głównej mamy jajko i kurę. Połącz w pary poniższe powiedzenia oraz ich znaczenia.

Przykład: 1 k

1.   proste rozwiązanie trudnego zadania

2.   wcześnie zasypiać

3.   oszukać kogoś

4.   bazgrolić

5.   Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

6.   niecierpliwić się

7.   wyglądać niekorzystnie, szczególnie po zmoknięciu

8.   Kiedy dziecko próbuje uczyć rodzica.

9.   ktoś zajmujący się domem, niepracujący

10.       żartować

11.       źródło dużych i łatwych dochodów

12.       obchodzić się z kimś lub czymś bardzo ostrożnie, z przesadną delikatnością

13.       nie mieć o czymś pojęcia

14.       coś, czego chcemy się pozbyć

15.       otrzymanie czegoś przypadkiem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności

a/ kura znosząca złote jajko

b/ robić sobie jaja

c/ wyglądać jak zmokła kura

d/ jajko mądrzejsze od kury

e/ obchodzić się jak z jajkiem

f/ znać się na czymś jak kura na pieprzu

g/ Trafiło się jak ślepej kurze ziarno.

h/ kukułcze jajo

i/ kura domowa

j/ zrobić kogoś w jajo

k/ jajko Kolumba

l/ chodzić spać z kurami

m/ Daj kurze grzędę, a ona powie: wyżej siędę.

n/ pisać jak kura pazurem

o/ znieść jajko

Opracowanie:
Pani Dorota Brożek,
Pani Elżbieta Nowak,
Pan Sławomir Jabczyk

 


20-05-2020

Terapia pedagogiczna nr 8

Propozycja dla młodszych

Zadanie 1

Jak nazywają się poniższe figury geometryczne? Przyporządkuj rysunki do nazw wpisując numer przy odpowiedniej nazwie. Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Przykład: koło  –  2

 

1
4

kwadrat  –  ……….

prostokąt – ……….

pięciokąt – ……….

trójkąt – ……….

sześciokąt – ……….

elipsa – ……….

romb – ……….

ośmiokąt – ……….

Zadanie 2

Jakie figury zostały poniżej opisane? Uzupełnij brakujące nazwy. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

a/ Figura ta ma trzy boki i trzy kąty. – …………………………

b/ Figura ta jest owalna. – …………………………

c/ Figura ta ma cztery boki o tej samej długości. – …………………………

d/ Figura ta ma pięć boków i pięć kątów.  – …………………………

e/ Figura ta ma cztery boki. Boki równoległe mają taką samą długość. – …………………………

f/ Figura ta jest okrągła. – …………………………

g/ Figura ta ma osiem kątów i osiem boków. – …………………………

h/ Figura ta jest równoległobokiem, zwana potocznie „kopniętym kwadratem”. – …………………………

Propozycja dla starszych

Zadanie  

W wykropkowane miejsca wpisz proszę „ż” lub „rz”. Uzupełnione wyrazy  zapisz w zeszycie.

 1. Ja…ębina jest cenioną rośliną ozdobną.
 2. Przed wakacjami musimy zrobić w domu po…ądek.
 3. Nasza mama posiada piękną, srebrną bi…uterię.
 4. Na strychu stoi stara sk…ynia.
 5. W Polsce …yje wiele zamo..nych rodzin.
 6. Moja mama do dziś p…echowuje moje g…echotki.
 7. Andrzej Wajda był wybitnym re…yserem.
 8. Dzisiaj rano padała m…awka.
 9. Na wiosnę p…yroda budzi się do …ycia.
 10. Lubię du…o le…eć i czytać ksią…ki.
 11. Mój brat chce zostać in…ynierem.
 12. Nie wszyscy mogą spełniać swoje ma…enia.
 13. W te wakacje nie zamie…amy jechać za granicę.
 14. Joanna obu…yła się, że nikt z nas nie zareagował.
 15. Ka.dy musi zmie…yć się z wielona wyzwaniami.

 

Opracowanie:
Pani Dorota Brożek,
Pani Elżbieta Nowak,
Pan Sławomir Jabczyk

 


13-05-2020

Terapia pedagogiczna nr 7

 Propozycja dla młodszych

 Zadanie

W każdym z poniższych zbiorów znajduje się element, który nie pasuje do pozostałych elementów. Znajdź go i zapisz w zeszycie.

Przykład:   róża    bratek     sałata     konwalia      tulipan     stokrotka

 

1/   karp     śledź      kaczka     łosoś      tuńczyk      makrela

 

2/   Ania     Ola     Zosia      Kasia     Basia    Paweł

 

3/   k      s       l      p     M      o    

 

4/   ra      do      ka     for     mu     na  

 

5/    2+1       6+1       4+1      8+1      5+3      3+1  

 

6/   kapelusz     beret     bejsbolówka     turban      krawat     melonik    

 

7/  ka     se     te     as     me     re      

 

8/   1015     915     1615     2310     415     1215

 

Propozycja dla starszych

 Zadanie

Połącz w pary synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Przykład: noworodek – dzieciątko

 

noworodek   lekkoduch
artysta   ponadczasowy
nieodpowiedzialny   zakochanie
elegancki   tradycyjny
brudzić   nieoryginalny
apetyczny   sprytny
piękny   dzieciątko
obiektywny   wytworny
znany   zafajdać
klasyczny   dzielny
podstępny   twórca
uniwersalny   bezstronny
chudy   urodziwy
miłość   szczupły
odważny   smakowity

Opracowanie:
Pani Dorota Brożek,
Pani Elżbieta Nowak,
PanSławomir Jabczyk

 


06-05-2020

Zestaw nr 6 Terapia pedagogiczna

Propozycja dla młodszych

Zadanie

Dla każdej z podanych poniżej grup wyrazów szczegółowych podaj jego wyraz nadrzędny. Wyrazy nadrzędne zapisz w zeszycie.

Przykład: zielony, czerwony, niebieski – ….kolory….

 1. bluzka, spodnie, sweter – …………………..
 2. piłka, lalka, kolejka – …………………..
 3. talerz, filiżanka, miska – …………………..
 4. młotek, śrubokręt, obcęgi – …………………..
 5. łóżko, stół, szafka – …………………..
 6. nóż, widelec, łyżka – …………………..
 7. rano, południe, wieczór – …………………..
 8. autobus, tramwaj, pociąg – …………………..
 9. spaghetti, pierogi, naleśniki – …………………..
 10. dom, stodoła, kościół – …………………..
 11. miłość, smutek, nienawiść – …………………..
 12. euro, dolar, funt – …………………..
 13. radio, gazeta, telewizja – …………………..
 14. brzęk, gwizd, huk – …………………..
 15. cukrzyca, ospa, padaczka – …………………..

Propozycja dla starszych:

Zadanie

Połącz w pary równy sobie ułamek dziesiętny i zwykły. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

Przykład: 0,5 = 1/2

Opracowanie:
Dorota Brożek,
Elżbieta Nowak,
Sławomir Jabczyk

 


29-04-2020

Zestaw nr 5 Terapia pedagogiczna

Propozycja dla młodszych

 Ochrona środowiska a segregacja śmieci

Ochrona środowiska łączy się ściśle z segregacją śmieci. Właściwie postępując z odpadami chronimy nasze środowisko. Poniższy tekst traktuje o właściwym podejściu do segregacji śmieci.

Uzupełnij poniższe zdania  odpowiednimi wyrazami, które znajdują się pod tekstem. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.  Nie przepisuj całych zdań,  a jedynie słowa pasujące do ponumerowanych pustych miejsc.

Przykład: 1)  torba materiałowa

Idąc na zakupy weź ze sobą 1) ………………… . Dzięki temu nie będziesz musiał kupować 2) …………………, a tym samym przyczynisz się do zmniejszenia produkcji odpadów z plastiku.

Przygotowując śniadanie do szkoły lub pracy zrezygnuj z 3) ………………… Zamiast tego zapakuj swoje śniadanie do 4) …………………, a wodę nalej do 5) ………………… .

Niepotrzebne opakowania z papieru, kartonu czy starego zeszytu nie wyrzucaj do 6) …………………  tylko wynieś do 7) ………………… .

Do notatek świetnie nadają się8) ………………… .

Niektóre nieużywane już 9) ………………… nadają się doskonale do uszycia np. masek przeciwwirusowych.

Dzieci bardzo chętnie wykorzystują stare 10) ………………… czy 11) ………………… do stworzenia nowych przedmiotów.

Zrezygnuj z używania 12) …………………, bo można je wykorzystać tylko jeden raz.

 

·         pojemnik na makulaturę

·         stare zakrętki od słoików

·         torba materiałowa

·         naczynia jednorazowe

·         śniadaniówka

·         bidon

·         śmieci zmieszane

·         reklamówka

·         kartki papieru zapisane po jednej stronie

 

·         ubrania

·         folia aluminiowa

·         korki

 

 

Propozycja dla starszych

Odczytaj zdanie utworzone z sylab diagramu według podanej instrukcji. Tekst zaczyna się od pogrubionego W.  Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

Instrukcja:               Od litery W kieruj się:

3 kratki w prawo     2 w dół i 1 w prawo      5 w górę       6 w lewo      4 w dół i 1 w lewo
2 w dół i 1 w prawo   –   2 w prawo      1 w prawo i 3 do góry           3 do góry
1 w prawo i 5 w dół      1 w dół i 1 w prawo      5 w górę       2 w prawo       1 w dół
8 w lewo     2 w prawo i 1 w dół      1 w dół i   1 w lewo   –   5 w prawo     2 w prawo
2 w dół      6 do góry      3 w lewo      2 w dół   –   2 w lewo    3 w dół    3 w prawo
4 do góry i 4 w lewo     5 w dół   –  2 w lewo i 6 do góry.

sen przy ka o mnie po na i
roz wy na ona nad a żan ku ka
bra pra li cha dro je a sy za
do pod ły W do se so la wa
je śmy ca sku ma da ko sto stiu
re owy bo ły sno ko śmy bo ry
mi cha ba ła ga z le sca my

Opracowanie:
Pani  Dorota Brożek,
Pani Elżbieta Nowak,
Pan Sławomir Jabczyk

 


21-04-2020

Zestaw nr 4 Terapia pedagogiczna

Propozycja dla młodszych

„Jaki to zawód?”

Na początek rozwiąż proszę rebus, a hasło zapisz w zeszycie.

a/

Do jakich zawodów pasują poniższe zainteresowania? Rozwiązania zapisz w zeszycie.

Przykład: Uwielbiałem razem z tatą naprawiać samochód. – mechanik

b/
Podczas uroczystości szkolnych zawsze chętnie recytowałem wierszyki albo śpiewałem piosenkę.

c/
Lubiłam zajmować się zwierzętami.

d/
Często pomagałam mamie w przygotowaniu obiadu dla całej rodziny.

e/
Uwielbiałam doradzać koleżankom w kwestiach mody.

f/
Sam malowałem ściany w swoim pokoju.

g/
Godzinami mogłam pracować w ogrodzie i pielęgnować kwiaty oraz krzewy.

h/
Zawsze chciałam pomagać innym ludziom, a szczególnie wtedy, kiedy coś im dolegało.

i/
Moją pasją było obserwowanie nieba, sprawdzanie położenia gwiazd i planet.

k/
Nigdy nie nudziła mi się praca przy komputerze, surfowanie po internecie czy czytanie komputerowych nowinek.

 i/
Potrafiłem doskonale liczyć i zawsze interesowały mnie pieniądze, a dokładnie sposoby ich inwestowania.

 

Propozycja dla starszych

„Jak dobrze znasz przysłowia?”

Dopasuj przysłowia do ich znaczenia. W zeszycie zapisz rozwiązanie, np. 1e

1/ Paluszek i główka to szkolna wymówka. a/ Lepiej o coś zapytać, niż popełniać błędy wynikające z niewiedzy.
2/Trafiła kosa na kamień. b/ Miały być duże zmiany, ale nic z tego nie wyszło.
3/ Z dużej chmury mały deszcz. c/ Komuś stanowczemu i nieustępliwemu przyszło zmierzyć się z podobnym do siebie przeciwnikiem.
4/ Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. d/ Nie należy zbyt wcześnie wydawać pochlebnych ocen, bo mogą się one okazać nieprawdziwe.
5/ Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. e/ Drobne dolegliwości mają być sposobem na wymiganie się od obowiązków lub uniknięcie niekorzystnej sytuacji.
6/ Nie taki diabeł straszny, jak go malują. f/ Gdy zapomnieliśmy o czymś, to musimy się po to wrócić.
7/ Kto pyta, nie błądzi. g/ Kto wcześniej zaczyna pracę, ten więcej osiąga.
8/ Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. h/ Nasza przyszłość zależy wyłącznie od nas samych.
9/ Nie chwal dnia przed zachodem słońca. i/ Coś okazuje się nie tak trudne, jak się wcześniej wydawało.

 

Jakie przysłowia kryją się w poniższych rebusach?

1

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

Opracowanie:
Dorota Brożek,
Elżbieta Nowak,
Sławomir Jabczyk

 


16-04-2020

ZESTAW ĆWICZEŃ Nr 3

KTOŚ POPRZESTAWIAŁ LITERY W NZAWACH EMOCJI I UCZUĆ. ZAPISZ W ZESZYCIE.

POSTARAJ SIĘ JE UPORZĄDKOWAĆ.

PRZYKŁAD:

M U D A                                                            DUMA

1. Ć R O D A Ś …………………………………………………………….
2. S D Y W T …………………………………………………………….
3. S R A T C H …………………………………………………………….
4. K Ę L …………………………………………………………….
5. S T K M U E …………………………………………………………….

 

Z PODANYCH LITER UŁÓŻ NAZWY POTRAW I NAPOJÓW. ZAPISZ W ZESZYCIE.

PRZYKŁAD:

O K J A K L T                                                     KOKTAJL

1. I F K E R …………………………………………………………….
2. W K A A …………………………………………………………….
3. O K S …………………………………………………………….
4. E L K M O …………………………………………………………….
5. Ł A A K A T S …………………………………………………………….
6. B Y R A …………………………………………………………….
7. O S G I B …………………………………………………………….

 

PRZECZYTAJ I UZUPEŁNIJ NIEDOKOŃCZONE ZDANIA. ZAPISZ W ZESZYCIE.

PRZYKŁAD :

 SZKLANKA, SZYBA LUSTRO ZROBIONE SĄ                                           ZE SZKŁA

1 SUKIENKA, KURTKA, PŁASZCZ ZROBIONE SĄ …………………………………………………..
2 PASEK, BUTY, TOREBKA, ZROBIONE SĄ …………………………………………………..
3 STATEK PŁYWA W …………………………………………………..
4 SAMOCHÓD JEŹDZI …………………………………………………..
5 KSIĄŻKA, ZESZYT, GAZETA ZROBIONE SĄ …………………………………………………..
6 RYPA PŁYWA …………………………………………………..

ZE SZKŁA ,POWODZIE, Z PAPIERU, ZE SKÓRY, PO DRODZE, Z MATERIAŁU, W WODZIE

PRZYGOTOWALI:
pani Dorota  Brożek,
pan Sławomir Jabczyk,
pani Elżbieta Nowak

 


07-04-2020

 

Zadanie 1  „Znajdź ukryte słowa”

Wyszukaj w podanych poniżej zdaniach ukryte nazwy owoców, warzyw i roślin. Wyszukane słowa zapisz w zeszycie.

Przykład: Były to pola minowe.

 1. Złamali nawet szyfr, ale sejfu nie otworzyli.
 2. Antek cofnął się o krok, ustępując miejsca innej osobie.
 3. Napisała taki wesoły list, że gdy go czytał, to śmiał się do łez.
 4. Maciek mówi, że zabija go dym z papierosów.
 5. Zamyślony Jaś minął obojętnie cukiernię.
 6. Przypadkiem pod róż Andrzeja zakończyła się w polu.
 7. Dzieci uwielbiają malować i rysować.
 8. Nieznani sprawcy spalili akta.
 9. Pomięta bluzka leżała na podłodze.
 10. Jego brat kiwał przytakująco głową.
 11. Na trawie rozciągnięta była cienka lina.
 12. Bez pracy nie ma kołaczy.
 13. Opady nie były tak duże, jak przewidywano.
 14. Nie mogli się doczekać, kiedy nowy szyld zawiśnie nad sklepem.
 15. Jest to niewielka, pusta szkatułka.
 16. Pozostał tylko sos na talerzu, kotlet zjadł pies.
 17. Dzban Antek zbił, gdy sięgał po pióro.
 18. Rosła tu lipa, niestety została ścięta.
 19. Wesele rozpocznie się po południu.
 20. Na poligonie żołnierze szli parami.
 21. Nasz brat kicha głośno.

  

Zadanie 4  „Wyprawa w góry”

Proszę uważnie przeczytać poniższy tekst i podzielić go na wyrazy.

Poprawny tekst proszę zapisz w zeszycie.

 Przykład: Kochamgóryiczęstowniejeżdzę.Kocham góry i często w nie jeżdżę.

 

Wyprawa w góry

Jaktambyłopięknie.Niekażdymiałwswoimżyciuokazję,byzobaczyćcośrówniepięknego. Mniesiętoudało.Itezimowewidokizapamiętamnazawsze.Codziennieprzemierzaliśmyszlakig
órskiewposzukiwaniunowychwidokówidoświadczeń.Słońceświeciłoostroapogodbyłacudo
wna.Wmiejscu,gdziestałem,nieczułosięwiatru.Alesłyszałemodległeświstyigwizdy,towiatrhu
lałwśródszczytówgórskich.Widziałemkłębyśnieguprzewalającesięmiędzyskałami.Awięcspo
kój,jakiwokółmniepanował,byłtylkopozorny.Tam,wysokowśródszczytówwiałostry,przenikli
wywiatr,atumanyunoszonegoprzezniegośnieguzasłaniaływidoczność.Cieszyłemsię,żemog
ęzdalekapodziwiaćtopięknezjawisko,żeniemuszęsięzmagaćzzimnemizamiecią.Widokbyłna
prawdępięknyijestempewny,żeurzekającynawetdlatych,którzyjużodlatwędrująpogórach.B
oprzecieżwłaśniedlatakichwidokówpodejmujesiętrudwspinaczki.Chciałbymtomiejscezoba
czyćwiosną,kiedyśnieginaświerkachstopniejąiodsłoniąsięgórskieszczyty.

 Autorzy:
P. Elżbieta Nowak,
P. Dorota Brożek,
P.Sławomir Jabczyk

 


30-03-2020

Zadanie 1
„Uzupełnianka”

W poniższych wyrazach uzupełnij brakujące litery. W każdym wykropkowanym miejscu brak jest jednej litery. Uzupełnione wyrazy zapisz w zeszycie.

Przykład:  w…atr  –  wiatr

sodoła

przer…a

adanie

i…ternat

…akacje

…więta

ze…ranie

kra…nolu…ek

s…ko…a

des…oro…ka

ra…o…ny

ro…zi…a

 

 Zadanie 2
„Sałatka literowa”

Poprzestawiaj proszę podane litery tak aby powstała z nich nazwa zwierzęcia. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

 

Przykład:  tok  – kot

ils

inker

seip

jaczą

czakak

amotihpop

rugank

kasjzzucar

opeintezr

yrsgyt

dajówmrok

wiókawier