ZAJĘCIA SLIM BOX

Zajęcia Koła mają charakter warsztatowy i przewidziane są dla wszystkich wychowanków NOSW.   Głównym celem warsztatów jest stymulacja zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku). W trakcie zajęć kształtujemy orientację w schemacie ciała, rozwijamy sprawności manualne oraz  percepcję czuciową.  Poprzez działania w masach przekształcalnych, farbach i materiałach o zróżnicowanych fakturach uczestnicy mają możliwość doświadczania w urozmaicony  sposób  bodźców dotykowych, uwrażliwiania się na dotyk. Dzięki tym zajęciom poprawia się kontrola ruchu i  siła mięśniowa.  Mamy możlliwość budowania świadomości ciała i  przestrzeni, rozwijamy kontakty z rówieśnikami poprzez współdziałanie w grupie, wspieramy rozwój poznawczy poprzez opisywanie procesu łączenia przeróżnych substancji, Uwalniamy ekspresję, wspieramy samodzielność poprzez dawanie możliwości samodzielnego eksperymentowania z materiałami. Kształtujemy uwagę, spostrzegawczość i  koncentrację. Nasze zajęcia dają możliwość. odnoszenia sukcesów, które są niezbędne do budowania poczucia własnej wartości. Koło SLIME BOX to same korzyści, choć nie zawsze to czysta przyjemność! Czasami wychowankowie wychodzą z nich brudni….

 

 

Emilia Walasek
Aleksandra Zabawa -Stępień