KOŁO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE „PODRÓŻNIK”

Hotelarstwo i turystyka poprzez wielokierunkowe oddziaływanie odgrywa w sposób ciekawy ważną rolę w kształceniu i wychowaniu młodzieży.

Wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mają możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu hotelarstwa, turystyki, geografii i historii. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Nienaganna prezencja, etykieta, konwenanse to tematyka naszych zajęć. Odpowiemy na pytania jak posługiwać się sztućcami, co to jest goblet i czy można opierać się o stół? Przypomnimy też ważną zasadę gościnności „ Hospes Hospiti Sacer” co znaczy „ Gość Gospodarzowi Święty”. Wspólnie poznamy ciekawe zakątki naszego miasta, pobliskie obiekty hotelarskie a także walory turystyczne najbliższego regionu. Zapraszamy!

Pani  Katarzyna Szymczak
Pani  Anna Roguska