KOŁO SZACHOWE „MAŁY SKOCZEK”

Spotkania Koła Szachowego „Mały Skoczek” odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy, w zależności od umiejętności, poznają podstawy gry, ćwiczą technikę, taktykę i strategię. W zajęciach systematycznie uczestniczy od 6 do 8 osób. Zajęcia doskonalą między innymi: umiejętność koncentracji, myślenia logicznego i strategicznego, odporność na stres, konsekwencję  w działaniu, kreatywność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Sprzyjają podnoszeniu wiary we własne umiejętności, zachęcają do samodzielności, wzajemnej akceptacji. Podczas spotkań przyjazna atmosfera wpływa na otwartość, życzliwość i ma wywoływać uśmiech na twarzach uczestników. Królewska gra w szachy sprzyja rozwojowi osobistemu oraz społecznemu.

“Wszyscy szachiści są artystami”  Marcel Duchamp
Opiekun Koła Szachowego – Adam Świder