ZAJĘCIA KOŁA TEATRALNEGO „ZA KURTYNĄ”

Zajęcia Koła Teatralnego pozwalają jego uczestnikom na rozwój ekspresji artystycznej i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Wspólne wizyty w teatrze i na koncertach oraz działania przy realizacji projektów teatralnych uczą skupienia na zadaniu, dają możliwość własnej interpretacji teatralnej poszczególnych scen. Na uwagę zasługuje dobra i wesoła atmosfera na zajęciach, która ma wpływ na mobilizowanie dzieci i młodzieży do pracy. Cieszymy się z obecności i udziału w zajęciach dzieci z Placówek „Tęcza” i „Opoka”. Hołdujemy idei „pracy przez zabawę”, która daje pozytywne efekty, wzbudza zainteresowanie i zachęca do aktywności artystycznej. Zajęcia Koła Teatralnego pozwalają oderwać się uczestnikom od codziennych obowiązków, wejść w świat kreowany przez fantastyczną rzeczywistość i uobecnić marzenia dzieci. To czas na twórczą radosną zabawę kierowaną przez prowadzących, która uczy odpowiedzialności za siebie i innych, aktywnego słuchania i współdziałania w grupie.

 

 

Zapraszamy w poniedziałki!
Pani Emilia Walasek i Pani Magdalena Czechowicz