KLUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „KAS”

Klub Aktywności Społecznej „KAS” działa w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od 2005 r. Od tego czasu realizowano w ramach Klubu następujące programy i projekty:

  • „Bądźmy razem”,
  • „Zdrowe Horyzonty”,
  • „Jesteśmy sobie potrzebni”.
  • „Jesteśmy sobie potrzebni 2″,
  • „Przylądek Dobrych Spotkań”,
  • „Teraz Ty!”,
  • „Czytam, więc jestem”
  • „Kocham Cię, Polsko!”

Ideą przewodnią Klubu jest niesienie pomocy osobom słabszym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, motywowanie do świadomego wyboru zdrowego stylu życia, integracja międzypokoleniowa oraz wspólne zagospodarowanie czasu wolnego pensjonariuszom zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej „Samarytanin” przy ul. Świątnickiej 25/27 i „Miłosierny Samarytanin” przy ul. Wejherowskiej 28 oraz dzieciom ze Schroniska i Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Strzegomskiej 9 we Wrocławiu.

Wspólne działania Klubu „KAS” organizowane są przy wsparciu wychowanków przez młodzież z Ośrodka i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Tęcza” i „Opoka” dla grupy potrzebującej wparcia, uwagi i zainteresowania ze strony środowiska, a także dysponującej bagażem życiowych doświadczeń, pasji i aktywności. Na uwagę zasługuje fakt, że młodzież z Klubu otrzymała w 2008 r. wyróżnienie grupowe w Młodzieżowym Samorządowym Konkursie dla Wolontariuszy „Ośmiu Wspaniałych” i pisano o jego działalności w prasie lokalnej i zagranicznej. O działalności Klubu przeczytamy w artykule założycielki Klubu – Magdaleny Czechowicz na stronie Diakonii Polskiej.

Ponadto, Eurodiaconia w publikacji pt. „Ageing Well Together” wydanej z okazji Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012r.) podała projekt „Bądźmy razem” (jedyny z Polski pośród kilku z Europy) jako rekomendowany przez tę instytucję przykład działań aktywizujących osoby starsze.

Założycielka Klubu: Magdalena Czechowicz

 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast