KLUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ KAS

Klub Aktywności Społecznej „KAS” działa od  2005 roku. Cieszymy się, że możemy kontynuować tradycyjne prospołeczne działania Ośrodka związane z pomocą innym. Zauważamy, że są wciąż potrzebne i spotykają się z pozytywnym odzewem. Uważamy je za bardzo ważny element w naszej pracy. Widzimy dużą potrzebę wzajemnych kontaktów naszych wychowanków z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wspólne działania przynoszą nam dużo radości i uśmiechu. Wyzwalają potrzebę niesienia pomocy i dzielenia się dobrem.  Działania prospołeczne naszego Klubu: akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Dzień Kobiet” czy „Dzień Seniora” przyczyniają się do uwrażliwiania młodzieży na potrzeby słabszych, ubogich i potrzebujących. Budują mosty międzypokoleniowe z Pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej i Mieszkankami Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet we Wrocławiu. Dbają o wzajemne relacje młodszych i starszych.

Zapraszamy!
Magdalena Czechowicz
Adam Świder
Jolanta Rus