WAŻNA INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW I RODZICÓW

WAŻNA INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW I RODZICÓW

W zakładce „Dla Rodziców” zamieszczamy „Procedurę dotyczącą organizacji pobytu wychowanków obowiązującą w NOSW od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania” oraz dwa oświadczenia (ogólne oraz zgoda na pomiary temperatury ciała dziecka).

Zapoznanie się z tymi dokumentami oraz ich podpisanie (przez Rodzica i pełnoletniego Wychowanka) to warunki pobytu wychowanka w NOSW.

Jednocześnie informuję, że w NOSW mogą przebywać tylko ci wychowankowie, którzy zostaną poinformowani o możliwości przyjazdu ze względu na udział w zajęciach w szkołach (praktyki, egzaminy, konsultacje).

Kierownik NOSW