LIST DO RODZICÓW

LIST DO RODZICÓW

Wrocław, 21 czerwca 2024 r.

 Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, że uchwałą Zarządu Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra nr 1/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku w jednostkach organizacyjnych Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (w tym w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) została wprowadzona Polityka Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. 

Jest to dokument, z którym każdy opiekun, wychowanek oraz  pracownik czy osoba dopuszczona do pracy z małoletnimi ma obowiązkowo się zapoznać. 

Polityka Ochrony Małoletnich jest dostępna w naszej Placówce i na stronie internetowej naszej Fundacji oraz Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakładce „OCHRONA MAŁOLETNICH”. Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

Życzymy Państwu oraz Państwa dzieciom udanych wakacji, 

Magdalena Czechowicz i Agnieszka Gulanowska
Kierownictwo NOSW