AKCJA „PRECZ- ŚMIEĆ! BIS”

AKCJA „PRECZ- ŚMIEĆ! BIS”

W dniu 23 maja 2023 roku wychowankowie NOSW oraz podopieczni Placówek „Tęcza” i „Opoka „wzięli udział w sprzątaniu terenu Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu w ramach akcji „Precz-śmieć! Bis”.

Celem akcji było szerzenie kultury ekologicznej, pobudzanie i aktywizowanie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz uświadomienie wpływu działalności człowieka na stopień zanieczyszczenia środowiska.

Sprzątanie terenu było też wspaniałą okazją do miłych rozmów podczas ciepłego wiosennego dnia a jego efektem czyste trawniki naszej Fundacji.

Marzec 2023’
Organizatorki i Fot.: Małgorzata Chudzicka Anna Roguska