TUTORING

TUTORING

Od września 2022 roku, w Szkołach i Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym naszej Fundacji prowadzony jest Tutoring. Grupa nauczycieli i wychowawców, w ramach działań praktycznych kursu tutorskiego pierwszego stopnia, prowadzi spotkania tutorskie z uczniami.  Przyszli Tutorzy biorą udział w Programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowanym we wrocławskich placówkach oświatowych, sfinansowanym przez Gminę Wrocław, a realizowanym przez Instytut Tutoringu Szkolnego (placówkę Towarzystwa Edukacji Otwartej).

Spotkania mają bardzo różny charakter i prowadzone są, zgodnie  z zamysłem Tutoringu,  w duchu akceptacji, zrozumienia, rozwoju osobistego młodych ludzi. W Ośrodku spotkania prowadzą panie: Anna Roguska i Magdalena Czechowicz. Skupiamy się na budowaniu relacji z wychowankami, odkrywaniu i rozwijaniu ich mocnych stron, pokonywaniu trudności dnia codziennego.  Doświadczamy różnych emocji, przygotowujemy projekty związane z zainteresowaniami, spacerujemy, jeździmy na wycieczki rowerowe i chodzimy do kawiarni. Efekty naszej pracy prezentujemy na specjalnie przygotowanej tablicy- każdy może je obejrzeć, do czego serdecznie zachęcamy. Hołdujemy idei tutorskiej  Brene Brown, która głosi:

„Najbardziej użyteczna wiedza na temat ludzkich zachowań

 ma żródło w przeżytych doświadczeniach”

 

Październik 2022’
Magdalena Czechowicz i Anna Roguska