SPRZĄTAMY, CZYLI AKCJA „PRECZ- ŚMIEĆ!”

SPRZĄTAMY, CZYLI AKCJA „PRECZ- ŚMIEĆ!”

15 września 2022 roku, zaopatrzeni w rękawiczki i papierowe worki na śmieci, wyruszyliśmy na teren zielony naszej Fundacji. Głównym celem było posprzątanie trawników, chodników i innych mniej dostępnych miejsc na świeżym powietrzu. W Akcji „Precz- śmieć!” udział wzięli wychowankowie i wychowawcy, którym udało się zebrać sporą liczbę śmieci! Jak widać, nasze działania proekologiczne przynoszą wymierne korzyści. Integrują uczestników akcji  i zachęcają do dalszej współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zaczynając od rzeczy najprostszych, w najbliższym środowisku, przyczyniamy się do rzeczy wielkich. Dokładamy cegiełkę do sprzątania naszego miasta, kraju  i świata!

Zapraszamy do GALERII

Wrzesień 2022’ Magdalena Czechowicz
Organizatorzy: Jolanta Ryś i Krzysztof Oleksiak
Fot. Jolanta Ryś