NAJLEPSI UCZNIOWIE I DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022’

NAJLEPSI UCZNIOWIE I DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022’

Uhonorowanie dyplomami i upominkami Najlepszych Uczniów naszego Ośrodka odbyło się 7 marca 2022 roku.  Pani Kierownik na forum wszystkich wychowanków i wychowawców przypomniała, że nauka jest ich podstawowym obowiązkiem a najlepsi będą nagradzani. Do grona uczniów mieszkających w NOSW ze średnią w 1 półroczu 2021/2022 powyżej 4,0 należą:

Aleksandra Kocerka,

Magdalena Więcław,

Patrycja Błaut,

Paulina Marszałek,

Daniel Kocur,

Kacper Koszowski,

Jakub Chmiel,

Fabian Nieradek,

Mateusz Sołtysiak,

Bartosz Wankowski.

Gratulujemy!

Rozwiązaliśmy także konkurs plastyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu „INTERBEZPIECZNi 2022’” organizowany w lutym 2022’ przez pedagoga, panią Magdalenę Czechowicz. Pani Kierownik wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody wszystkim grupom wychowawczym. A oto szczegółowe wyniki:

1 miejsce: GRUPA 1 I 2 (PRACA WSPÓLNA)

2 miejsce: GRUPA 4

3 miejsce: GRUPA 3

WYRÓŻNIENIA: GRUPA 5 I 6.

Zapraszamy do GALERII

Marzec 2022’
Magdalena Czechowicz
Fot. Magdalena Czechowicz