WYBORY

WYBORY

Rada Mieszkańców NOSW nie dążyła wybrać swoich przedstawicieli w poprzednim roku szkolnym. Nadrobiliśmy to bardzo szybko. Na początku września zaplanowaliśmy wybory. Każda grupa zgłosiła swojego kandydata do Rady Mieszkańców oraz kandydata na opiekuna Rady. Każdy z kandydatów miał czas na przeprowadzenie swojej kampanii wyborczej. Nie mogło również zabraknąć ciszy wyborczej, poprzedzającej ten ważny w życiu NOSW dzień wyborów.

Wtorek 2020/09/22 był dniem lekcji demokracji. Uczestniczyli w niej wszyscy obecni w NOSW. Powołana komisja wyborcza w składzie: Natalia Łubkowska – przewodnicząca, Wiktor Kędzia – zastępca przewodniczącej oraz Daniel Kocur – sekretarz, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem bardzo sprawnie oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Klucza do urny wyborczej pilnowała osobiście Pani Kierownik Agnieszka Gulanowska, która razem z Panią Pedagog Magdaleną Czechowicz otworzyła ją po zakończonym głosowaniu.

Wyniki z naszej lekcji demokracji przedstawiają się następująco:

  1. frekwencja w wyborach wyniosła 85,5%
  2. do Rady Mieszkańców na rok szkolny 2020/2021 wybrani zostali Patrycja Błaut (uzyskując 28% głosów), Bartosz Wankowski (uzyskując 23% głosów), Patryk Kupś (uzyskując 14% głosów) oraz Dagmara Kowalewicz (uzyskując 13% głosów)
  3. opiekunem Rady Mieszkańców została Pani Katarzyna Szymczak (uzyskując 64% głosów)

Gratulujemy nowej Radzie Mieszkańców – przed Wami rok ciekawych zadań i wyzwań.

 

 

Adam Kurlapski, wrzesień 2020