DYKTANDO INTERNATOWE 2020

DYKTANDO INTERNATOWE 2020

28 stycznia 2020 roku wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięli udział w tradycyjnym konkursie sprawdzającym wiedzę z dziedziny  języka polskiego i pisali Dyktando Internatowe, przygotowane przez wychowawczynie NOSW: Panią Magdalenę Nasiek i Panią Dorotę Brożek.

Wychowankowie z grupy 1 z SPS i wychowankowie z grupy 2 z SPP wypełniali tekst uzupełniając go literkami „p”, „b”, „ó” i „u”. Wszyscy otrzymają dyplomy i nagrody za udział. W tej grupie kolejne miejsca zajęli:

I miejsceDawid Woliński
II miejsce –  Wiktoria Izakiewicz
III miejsce  – Krzysztof Noga

Wychowankowie z grup: 3, 4, 5 i 6 (uczniowie szkół branżowych, liceum i technikum) mieli za zadanie wykazać się znajomością słówek z języka polskiego, wybierając z trzech zapisów wyrazów jeden napisany poprawnie.

I miejsce zajęła  Dagmara Kowalewicz
II miejsce zajęły Karolina Ciastek i Marta Górka
III miejsce zajął  Sebastian Pasko

Wszyscy zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

Gratulujemy i zapraszamy na kolejne DYKTANDO w 2021 roku!

Zapraszamy do GALERII

 

Styczeń 2020’
Magdalena Nasiek
Fot. Magdalena Nasiek