RAKOOBRONA WE WROCŁAWIU – REALIZOWANA W NASZYCH SZKOŁACH

RAKOOBRONA WE WROCŁAWIU – REALIZOWANA W NASZYCH SZKOŁACH

Nasze szkoły ponadpodstawowe, ale też klasa 8 Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej, podejmując działania w zakresie promocji zdrowia w ramach programu Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie przystąpiły w ostatnim czasie do projektu: „Rakoobrona we Wrocławiu”.

Szereg spotkań, wykładów, warsztatów i działań, w tym  zajęcia wychowawczo-profilaktyczne  Pań pedagog Marty Bonieckiej i Magdaleny Czechowicz, aktywność NOSW i dyrektora placówek opiekuńczo-wychowawczych „Tęcza” i „Opoka” Pani Agnieszki Gulanowskiej oraz wsparcie ze strony Pań pielęgniarek i zaproszonych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich zaowocował opracowaniem sprawozdania, które  w konkursie Fundacji ROSA  dało nam zwycięstwo. Tym samym, w ramach nagrody, w dniach 9 – 10 grudnia w  naszych szkołach zostaną zorganizowane kolejne działania  edukacyjne dla społeczności szkolnej i lokalnej,  połączone z indywidualnymi warsztatami z zakresu profilaktyki czerniaka (które będą prowadzone przez dermatologa z użyciem dermatoskopu). Odbędą się również warsztaty z dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych i profilaktyki uzależnień (uzależnienie od tytoniu i wpływ na rozwój raka płuca).

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie kampanii prozdrowotnej, szczególnie podkreślając  rolę naszego nauczyciela wychowania fizycznego – koordynatora projektu – Pana Dariusza Gaworskiego.

 

Zapraszamy do GALERII