Współpraca

Program Erasmus+ w ramach akcji „Młodzież”

Erasmus + stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Ogółem w ramach programu wspierane są działania, współpraca i narzędzia spójne z celami strategii „Europa 2020” i jej inicjatywami przewodnimi, takimi jak Mobilna młodzież.

Program Erasmus+ w ramach akcji „Młodzież w działaniu” jest znakomitą szansą by połączyć edukacyjne cele Diakonii Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Polsce i założenia Unii Europejskiej – by stworzyć młodym ludziom możliwość wypróbowania swoich sił, życia w innej kulturze, zdobywania nowych umiejętności, budowania nowej świadomości przez naukę w innym środowisku społecznym.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Poprzez nasze międzynarodowe i krajowe kontakty partnerstwa oraz samą strukturę Diakonii Polskiej jesteśmy w stanie tworzyć interesujące projekty, wspierające rozwój młodzieży w bezpiecznych warunkach.

Możliwość odbycia wolontariatu europejskiego oferujemy młodym ludziom od 1999 r. w ramach Ecumenical Diaconal Year Network. Diakonia współpracuje z Programem „Młodzież w działaniu” od roku 2000, a w kolejnych latach włączyła do współpracy organizację z Niemiec „Znaki Nadziei”.

Szkoły Fundacji ECDiE posiadają status Organizacji Goszczącej. Każdego roku w ramach wolontariatu gościmy młodych ochotników z Niemiec lub innych krajów Unii Europejskiej. W bieżącym roku szkolnym przyjęliśmy dwóch wolontariuszy, Lisę Mehske z Niemiec i Benedeka Dragovics z Węgier.

 

Zmień rozmiar czcionki
Contrast