KOŁO WROCŁAW

Koło Wrocław jest jedną z wielu form zajęć dodatkowych prowadzonych przez wychowawców w Ośrodku. Celem Koła jest:

  • popularyzacja wiedzy o Wrocławiu – mieście , w którym wychowankowie przebywają na czas nauki;
  • kształtowanie aktywnej postawy poprzez udział w różnych formach zajęć Koła;
  • związanie wychowanków ze środowiskiem miejskim Wrocławia.

 

Formy zajęć Koła Wrocław to:

  • zwiedzanie miejsc historycznie i współcześnie znaczących dla Wrocławia;
  • zajęcia w formie prelekcji, oglądanie filmów, popularyzacja wiedzy o Wrocławiu;
  • udostępnianie młodzieży literatury o naszym mieście ( legend, albumów z fotografiami, ciekawostek, artykułów, zagadek wrocławskich).

Zasadą obowiązującą przez każdym z planowanych wyjść jest zorganizowanie z wychowankami spotkania, podczas którego przekazujemy im wiedzę na temat obiektu, który będzie zwiedzany. Oprócz zajęć planowych odbywają się również  spontaniczne wyjścia wynikające ze zgłoszonych przez wychowanków potrzeb  oraz pojawiających się interesujących wydarzeń.

 

Koło Wrocław to bardzo lubiana przez młodzież forma zajęć dodatkowych łącząca przyjemne z pożytecznym… bo przecież spacery po naszym mieście w towarzystwie lubianych kolegów, podczas których dowiadujemy się czegoś nowego, to fajny pomysł na spędzenie czasu wolnego.

Prowadzący: Jolanta Szczerbowicz-Dziurman. Jolanta Ryś, Edyta Wilczek

Zmień rozmiar czcionki
Contrast