Contact form

* required

Main office

The Nonpublic School and Educational Centre in the Martin Luther Memorial Evangelical Centre for Diaconia and Education

Niepubliczny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
(
dawniej ul. Wejherowska 28),
54-239 Wrocław

Contact

phone  +48 71 782 37 62
fax  +48 71 798 26 01
e-mail:  diakonia@diakonia.pl

Information

NIP 894-25-40-781
REGON 970 262 387