PODZIĘKOWANIE ZA CIASTO

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

RODZICOM, OPIEKUNOM

I WYCHOWANKOM NOSW

ZA SMAKOWITE CIASTA, SŁODYCZE

i MANDARYNKI

KTÓRE UPIĘKSZYŁY STOŁY

SPOTKANIA WIGILIJNEGO

W NIEPUBLICZNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM FUNDACJI
EWANGELICKIEGO CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM. KS. M. LUTRA WE WROCŁAWIU

I BYŁY PYSZNYM ZWIEŃCZENIEM

ŚWIĄTECZNEJ KOLACJI.

ŻYCZYMY RADOŚCI W ŚWIĘTA

I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

W NOWYM 2020 ROKU!

 

KIEROWNICTWO, WYCHOWAWCY I WYCHOWANKOWIE
NOSW W FUNDACJI ECDIE WE WROCŁAWIU
Zmień rozmiar czcionki
Contrast