Komornik? Oddaje pieniądze!

Komornik? Oddaje pieniądze!

W ramach „Projektu socjalnego” oraz III Dnia Otwartego Komorników Sądowych dnia 20 listopada 2013 roku o godz.16:00 odbyło się w świetlicy Ośrodka spotkanie z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, panią Agatą Krasiczyńską-Knuter. Pani Komornik przyszła do nas z dwoma asesorami, wyjaśniła, na czym polega praca komornika i odpowiadała na pytania wychowanków Ośrodka oraz „Tęczy” i „Opoka”. Dowiedzieliśmy się, że: komornik „zabiera” pieniądze dłużnikom i „oddaje” wierzycielom (ale tylko wtedy, gdy wcześniej odbyła się sprawa w sądzie i wyrok jest prawomocny); jeśli otrzymamy pismo z zapytaniem od komornika, musimy odpowiedzieć w ciągu 7 dni (ale w piśmie będzie to napisane); pisma do komornika i innych urzędów musimy wysyłać listem poleconym (najlepiej z tzw. potwierdzeniem odbioru). Obejrzeliśmy legitymację służbową komornika i dowiedzieliśmy się, że jeśli komornik przyjdzie do nas do domu, musi nam swoją legitymację pokazać (bo zdarzają się fałszywi komornicy!). Rozmowa była ciekawa, okazało się, że komornicy to też ludzie, którzy mają taką pracę. Najważniejszy dla nas wniosek: nie warto mieć długów, a jeśli już się ma, to warto rozmawiać z wierzycielem w sprawie spłaty. Bo spłacić trzeba. A wiele ciekawych informacji o pracy komorników i prawach obywateli można znaleźć na stronie (klik)

Zmień rozmiar czcionki
Contrast